karta_TOKB

Karta Odpowiedzialności Kulturalnej Biznesu

Relacje biznesu z kulturą są naturalną konsekwencją przenikania się światów, które choć różnią się motywacjami, kultywują niejednokrotnie podobne wartości. Dążenie do wzajemnego zrozumienia i zbliżenia tych dwu światów jest powinnością odpowiedzialnego biznesu.

Świadomość korzyści, jakie czerpać można z kultury oraz uzyskiwać  z przemyślanej współpracy, jest ważnym elementem budowania strategii nowoczesnej firmy. Lista tych korzyści jest bardzo szeroka i zależy od przyjętych indywidualnych rozwiązań, jednak najmocniejsze strony aliansu biznesu z kulturą bazują na:

 • budowaniu nowoczesnego otoczenia biznesowego opartego na dojrzałej społeczności funkcjonującej w lepszym środowisku;
 • rozwijaniu zespołów poprzez pobudzanie otwartości i zaangażowania pracowników;
 • implementacji wytworów kultury bezpośrednio do biznesu ;
 • korzystaniu z warsztatu i narzędzi kultury do polepszenia jakości komunikacji w biznesie;
 • wzmacnianiu wizerunku i wyjątkowości marek;
 • podnoszeniu wrażliwości odbiorców biznesu wewnątrz i na zewnątrz organizacji;
 • wzmacnianiu relacji w sieci kontaktów biznesowych poprzez udział
  we wspólnych projektach kulturalnych lub ich wspólną realizację;
 • wykorzystaniu kultury jako katalizatora kreatywności i innowacyjności
  w biznesie;
 • ochronie uniwersalnych wartości.

Każda firma współpracując z kulturą wybiera własną drogę oraz indywidualne motywacje, pozostające w zgodzie z jej wewnętrznym DNA – świadome dokonanie tego wyboru jest obowiązkiem mądrze rozwijających się
i odpowiedzialnych organizacji, a dzielenie się doświadczeniami najważniejszym sposobem upowszechniania idei Kulturalnej Odpowiedzialności Biznesu.